مایکروسافت می گوید آن است که ‘آماده به کاوش خرید Infinite’ در آمریکا پس از آن مدیر عامل صحبت کرد به تهمت

مغلوب ساختن پیشی جستن مدیر عامل مایکروسافت می گوید او ممکن است اجازه می دهد تا آنها را به خرید Infinite در ایالات متحده تنها در صورتی از آن را Continue Reading