کارتخوان سیار

6-15. کمپانی بامسئولیت شوید نسبت به اتصال پایانه های فروش مسئله قرارداد به سوئیچ خویش و تولید خط ارتباطی مابین سوئیچ خود و

سوئیچ کارت موسسه و همینطور ایجاد کلیه امکانات ضروری جهت پذیرش کارت خزانه های موسسه و سایر اعضای شتاب اعم از اعضای

کنونی وآتی به طوری که ارسال تراکنش از دستگاه پوز مورد قضیه قرارداد به مرکز شتاب،به صورت برخط(on line) از شیوه سوئیچ

شرکت به سوئیچ موسسه و متعاقباً از طرز سوئیچ موسسه به سوئیچ شتاب و بالعکس ویا مستقیما ازطریق سوئیچ شرکت به مرکز شتاب

سازه به التماس موسسه، رخ پذیرد مبادرت نماید. 6-18.شرکت دارای تعهد گردید نسبت به ارائه خدمات زیر از روش تجهیزات، سیستم گزینه

به کارگیری و دستگاه های پایانه فروش موردقرارداد در قالب آنی(on line) مبادرت نماید. 6-21. شرکت با مسئولیت شوید نسبت به آماده آوردن همه امکانات ضروری من پاراگراف امکانات سخت افزاری و قابل انعطاف افزاری جهت تحلیل موسسه برعملکرد سوئیچ و دستگاه های منصوبه موضوع قرارداد و رویت تراکنش هایی که به رخ onlineصورت می پذیرد، مبادرت نماید. 6-16. کمپانی با مسئولیت شوید به خواسته

اجرای مفاد همین قرارداد از سوئیچ کنترلرPOSمتعلق به خویش که S2M می باشد به کارگیری نماید. دستگاه کارتخوان فروشگاهی یا این که

POS (Point of sale) دستگاهی می باشد که در محل مغازه ها نصب و منش اندازی می شود و این قابلیت و امکان را به فروشنده می دهد تا با پذیرش کارت بانکی بتواند، وجه حاصل از فروش کالای خویش را از حساب دارنده کارت به حساب خود منتقل نماید. در زمان خرید کردن باید

به بعد ها و وزن اعتنا شود، گنجایش باتری و امکان محافظت و موقعیت اتصال به حساب های بانکی باز‌نگری شود و درصورتیکه نیاز میباشد که

به تعدادی حساب بانکی متصل شود هم می بایست لحاظ شود. معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در مصاحبهای در آذرماه ۹۹ گفته هر شخصی که از دستگاه های کارتخوان استفاده میکند، شناسه یکتا دارااست و خلل این بود که اطلاعات بانکی و مالیاتی حساس هم

همخوانی نداشت و مهم اجرای این قانون، همین بحران برطرف میشود. 6-17. کمپانی دارای تعهد گردید همگی امکانات، پروتکل ها، خطوط ارتباطی ، تجهیزات،سخت افزارها و نرم افزارهای آیتم استعمال شرکت اهمیت مشخصات و استانداردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی

کشور ایران باشند، شرکت ملزم به ارائه مستندات مربوطه به موسسه می باشد. به کار گیری از کارت خوان و کارتهای بانکی به جهت پرداخت بهای اجناس خریداری شده در فروشگاه ها هرچند همین ایام مقام خاصی دربین شهروندان دارد، اما کارشناسان معتقدند هنوز نیز

مقدار استعمال ایرانی ها از این وسیله با استانداردهای در میان المللی مسافت دارد. همچنین همه اقدامات و جوانب امنیتی جهت حفاظت از

داده ها تراکنش ها را در سوئیچ خود و دستگاه های pos و متعلقات آن براساس استانداردهای امنیتی مربوطه رعایت نماید ودر غیر همین شکل اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که موسسه یا مشتریان در گیر ضرروزیان وزیان گردند کمپانی ملزم به تامین زیان

های مالی وارده خواهد بود. 6-22. کمپانی دارای مسئولیت شد مقررات و بخشنامه های اکنون و آتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی

 دستگاه کارتخوان سیار را از کجا خرید کنیم؟

جمهوری اسلامی ایران را درفعالیت های خویش رعایت و اجرا نماید. 9-5. موسسه می تواند در صورت ضرورت در جهت حسن اجرای همین قرارداد و رعایت مقررات عمومی،شرایط مخصوص را که ضروری می داند به این قرارداد الحاق نمادی، تمامی الحاقیه های قرارداد اصلی امضای

طرفین اعتبار خواهد بود. به این منظور شرکت ملزم به امضای قرارداد مراقبت سراسر به پیوست قرارداد حاضر گردید. در ظاهر یکی از این صنف‌ها رستوران ها اعلام شده است. حالت نقد و اقساط برای ونداپرداخت یکی از از شاخص های کلیدی اجرایی محسوب می شود. چنانچه

به اداره مالیات اعلام نگردد و تشکیل پرونده مالیاتی ندهد خلاف کار مالیاتی محسوب می‌شود و جنایتکار شناخته شده و کلیه معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی ایشان حذف میگردد. محاسبات ما نشان می دهد که باید بتوانید ۱۸ درصد عمده مالیات بگیرید که تا ۱ درصد سهم

مالیات نسبت به ایجاد ناخالص داخلی ارتقاء دهید. همین دستگاه فرآورده کمپانی Pax Technology یکی از از کمپانی های پیشرو و برتر در راستا ارائه راهکارهای پرداخت الکترونیک و ایجاد دستگاههای پوز در عالم هست که دسته D210 مهم امکان ها و ویژگی های متفاوت یکی از

از مورد های مناسب و مقرون به صرفه برای خرید کردن می باشد. کارگزاشتن و تامین سرمایه گذاری به جهت این طرز بوسیله یک عدد از

خزانه ها رخ گرفته است. در آن روزگار کسی از نقشه دزدان خبر نداشت البته همین اشخاص با استفاده از دستگاهی که در کارتخوان سیار قرارداده

بودند اقدام به کپیکردن اطلاعات کارت مشتریان میکردند و از آنجا که مشتریان، رمز کارتشان را در اختیار آنها قرار داده بودند، همین رمز را درگوشهای یادداشت میکردند. ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ هدایتالله خادمی، نماینده مردمان ایذه در مجلس شورای اسلامی خبر کشف دستگاه

کارتخوان سیار در محل کار وزیر نفت را مطرح کرد. نقد ها به بیژن زنگنه و تیم مدیریت نفتی و گازی مرزوبوم طی ۶ سال پیشین و خساراتی که همین مجموعه به اقتصاد کشور و معیشت مردمان کشور ایران وارد کرده است، آنقدر بزرگ و پربسامد میباشد که اظهارنظر چندین نماینده

منتقد او مبنی بر کشف کارتخوان سیار در محل کار زنگنه، در شروع فرمان چندان چشم منتقدان واقعی زنگنه را نگرفت. روز یکشنبه وزارت دیتاها مهم صادر شدن اطلاعیهای کشف دستگاه کارتخوان در دفتر بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روضه خوان را تایید کرد. آن‌گاه از شما رمز کارت مراد می شود و پس از ورود رمز بایستی کلمه تایید زده شود و در غایت قبض صادر می شود. پذیرنده یا این که همان فروشنده ، مبلغ را در

دستگاه کارتخوان سیار وارد کرده و آن را به مشتری می دهد تا کارت اعتباری خود را در زبانه اختصاصی کشیده و رمز کارت را وارد نماید. ماهه و بنا به تشخیص و اعلام خویش اقدام نماید و شرکت ملزم به جبران خسارات وارده می باشد. 9-3.در صورتی که به تشخیص دستگاه ناظر،

کمپانی در انجام تعهدات خویش تعلل ورزیده و یا قصوری مرتکب شده ویا جلوگیری از انجام آن کند موسسه حق دارد سپس از اعلام مورد پیش آمده به کمپانی به رخ کتبی در رخ عدم برطرف کردن عیب از سوی شرکت پس از یک ماه قرارداد را باطل نموده و مراتب را کتبا به اطلاع

کمپانی برساند.بدیهی است فرآیند فسخ قرارداد اصلی اعتنا به مصالح موسسه توسط دستگاه ناظر تعیین خواهد گردید. روزه به کمپانی بیان خواهد شوید و عدم برطرف کردن اختلال توسط شرکت، موسسه حق دارااست قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ و تمامی خسارات حاصله

را از کمپانی دریافت نماید.برای اطلاع بیشتر به سایت softwareadvice رجوع کنید تبصره2. اجرای بندهای (6-8) و (6-10)منوط به ساخت موقعیت مراجعه و تماشا از طرف پذیرنده می باشد و در

شکل وجود ایراداتی خارج از منطقه اختیارات شرکت، مثل جدا شبکه یا خطوط مخابراتی یا سوئیچ، تنها برگه پشتیبانی دارای امضاء پذیرنده

ملاک انجام عمل خواهد بود. اینکه وصل شدن کارتخوان سیار به اداره مالیاتی تنها به جهت راستیآزمایی انجام میگردد و خیر افزودن مالیات. اخذ

مالیات از کارتخوان سیار 7 صنف بیشتر است. پس کلیدی توضیحی که در بند پیشین خواندید، برخلاف آنچه در بازار و نقلهای بینفردی شایعه شده،

کارتخوانها مالیات جداگانه و مستقلی ندارند که طریق تحلیل اختصاصی داشته باشند! تمپر شدن کارتخوان این امکان را به ما می‌دهد تا

اپلیکیشن پیشین را به طور کامل حذف شود و اپ جدید را بر بر روی دستگاه کارگزاری کنیم. Worldpay یک ویژگی تازه برای پشتیبانی EMV

برای سیستمهای پرداخت مبتنی بر cloud نیز ساخته است. موضوع جایی حساستر می‌گردد که میبینیم بخش اعظمی از معیارهای سنجش

سیستمهای پرداخت آنلاین در زمینه تجارت الکترونیک غیر قابل اندازه گیری هستند. از آنجایی که هموطنان متعددی در تماس اساسی شاپرک، صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در این قبیل تبلیغات را جویا شدهاند، به اطلاع میرساند فقط موسسات ارائه سرویس ها پرداخت

الکترونیک که اسامی و مشخصات آنان در سایت کمپانی شاپرک اعلام شده، آیتم تأیید ارگان ناظر شبکه پرداخت الکترونیک هستند و بر آنها محاسبه میشود. 6-32. شرکت ملزم به آماده سازی محفظه پرندگان و تهیه و تنظیم خطوط ارتباطی و مخابراتی گزینه نیاز از قبیل dial ویا بقیه

خطوط اختصاصی و تجهیزات ارتباطی مورد نیاز نظیرrouter ,modem و تجهیزات متمرکز تماس های پذیرندگان درمر کز هر استان در محدوده جغرافیایی محل قرارداد جهت برقراری رابطه پذیرندگان کارت اهمیت سوئیچ خویش می باشد. تبصره2. تمامی دستگاه ها در طول مدت قرارداد

و پس از اتمام آن در مالکیت کمپانی می باشند، لذا موسسه مسئولیتی در قبال حوادث و اتفاقات ناشی از خرابکاری، آتش

سوزی،سیل،زلزله، سرقت، مفقودی و حوادثی از این قبیل را نداشته و از همین بابت پرداختی به شرکت نخواهد داشت. مالکیت اسناد،

مدارک دارای ارتباط حیاتی همین قرارداد که در اختیار شرکت قرار گرفته وابسته به موسسه می باشد و کمپانی علاوه برحفظ محرمانگی سندها ومدارک مربوطه ملزم به تحویل مانده آنها به موسسه می باشد. کارتخوان اندرویدی گزارش گیری آنلاین و ثبت سندها را برای به

دست آوردن وکارهای سیار دوچندان ریلکس کرده است. صاحبان به دست آوردن و عمل یا این که فروشندگان اهمیت اعتنا به نحوه ترجیح

قیمت دستگاه پوز چقدر است؟

خویش به جهت مدیر جریان های نقدی می توانند دستگاه کارتخوان سیار را خریداری کرده و یا اجاره کنند. چگونه برنامههای وفاداری (باشگاه

مشتریان) را مدیر کنیم؟ علاوه بر پردازش پرداخت، همین قابلیت وجود دارد که سیستم franchising نیز به فروشنده خود نیاز داشته باشد تا به تولید گزارشهای پیچیده و یا این که رئیس برنامههای وفاداری (باشگاه مشتریان) یاری کند که بایستی در موقعیتهای گوناگون به طور صحیح عمل کنند. دیگری کانال پرداخت، فرانچایزر هست که به سیستم کسب و کارهای franchise اختصاص داراست که با پیش فرضهای صنعت

آشناست. برخلاف ادعای مسئولان پیاسپیها یا شبکههای پرداخت، وقتی قرار به فروش دستگاه سیار باشد نمایندگیهای فروش از

درخواستکننده دستگاه کارتخوان سیار خیر جواز به دست آوردن میخواهند نه آدرس فروشگاه و نه هیچ مدرک دیگری. برای خرید دستگاه کارتخوان سیار می توانید اساسی مراجعه به نمایندگی کارت خوان سیار و فراهم نمودن مدارک مورد نیاز، یکی از همین دستگاه ها را برای کسب و کار

خویش تنظیم کنید. یک عدد از مهمترین آنها worldplay است. مهمترین مزیت کارت خوان سیار کمپانی حامی الکترونیک سینا تملیکی بودن

آن می باشد که این دستور پذیرنده را از قوانین دست و پا گیری که شعب بانک به جهت وی احوال می کردند رهایی می یابد و پذیرنده می

تواند سوای خوف از ناچیز بودن تراکنش خود از دستگاه کارتخوان سیار به کارگیری کند. ارائه خدمت به مشتریان، پشتیبانی فنی و رابط کاربری

سهل وآسان و زیبا میان پردازنده و دستگاه پوز(POS) چکیده از مهمترین فاکتورهایست که صاحبان فروشگاههای آنلاین و سنتی به آن توجه

ویژهای دارند. معمولا دستگاه هایی که حیاتی پردازنده های 400 مگاهرتز کار می نمایند از حافظه داخلی 128 مگابایت برخوردارند هستند. بها

بندی کارتخوان ها از نظر پردازنده و بعد ها و وزن و کاربرد اهمیت هم فرق دارد. اخذ کارتخوان سیار، شرایطی دارد. دریافت دستگاه کارتخوان

خیلی طاقت فرسا وجود ندارد و افراد حقیقی یا این که حقوقی میتوانند بر پایه خدماتی که ارائه میکنند، از کمپانی های پرداخت مجازی که به

عبارتی ۱۲ کمپانی پر اسم و رسم PSP معرفی شده به وسیله شرکت شاپرک هستند، نسبت به دریافت محصولات مبادرت کنند. ویا هر

پذیرنده دیگر در سراسر مرزوبوم که توسط همین موسسه اعلام گردد طبق زمانه بندی مورد توافق اقدام نماید.بدیهی است در حالتی‌که میزان کارکرد پایانه های موصوف، مطابق «جدول تعهدات و مبلغ تراکنش مالی» تحت بند 5-2 نباشد، کمپانی ضمن اعلام مراتب و هماهنگی

حساس موسسه، ملزم به بازاریابی پذیرنده جدید و جایگزینی آن جهت پایانه موصوف می باشد. از دیگر مواقعی که در قیمت کارتخوان اثر

گذاری می گذارد حافظه و جور اتصال آن است. آن‌گاه خرید کننده رمز کارت خود را وارد کرده و پس از آن دستگاه کارت خوان دارای خزانه صادره

کارت اتصال بر قرار میکند. دستگاه پوز شامل کلیدهای مختلفی می باشد که نوع سرویس را معین می کند و در نهایت اهمیت ورود مبلغ و رمز

عملیات صورت می گیرد و افراد را از داشتن پول نقد بی نیاز می کند. اهمیت همین وجود به هیچ وجه رمز کارت خویش را به هیچ وجه به

صاحب پوز نگوئید و خودتان بایستی وارد کنید. اینطور که به حیث می رسد سقف تراکنش دستگاه پوز برای هر شماره ملی در ارتفاع روز 100 میلیون تومان اعلام شده بود ولی تا 50 میلیون به جهت هر کارت است و بیشتر مهم خلل روبرو است. ماه یک بار نسبت به انجام پشتیبانی

وسرویس های دوره ای پایانه فروش اقدام نماید،معیار انجام پشتیبانی عصر ای، انجام تراکنش خاص مطابق جدول پایین در محل پذیرنده و کامل شدن فرم منحصر پشتیبانی خواهد بود. چنانچه شما هم مالک یک به دست آوردن و عمل مختص هستید و قصد دارید یک کارت خوان

سیار برای خود خریداری کنید، توصیه می نماییم از سرویس ها مشاوره خرید کردن در نمایندگی کارت ها به کارگیری کنید. افرادی که مغازه، دفتر کار کار، پروانه کسب و … برای مثال، کانال پرداخت فرانچایز، بر این مسئله تأکید می نماید که چگونه می توان به جهت اشخاصی که

قصد اجرای برنامه را دارند، تدریس بدون‌پول قرار بخشید و آنها را در مسیر به کارگیری کمک کرد. روز به شکل کتبی به طرف برعلیه اعلام دارد در غیر همین شکل مکاتبات و مراسلات و اخطارهای ارسالی به نشانی قبلی، ابلاغ شده تلقی می گردد. اعتنا کار بالا می رود و قابلیت و

امکان پیگیری سریع وجود دارد. در خرید کردن دستگاه پوز سیار فردی باید به بعدها و وزن عمده دقت نمایید و مورد را تعیین کنید که حیاتی هدف

شما سازگار باشد. در پنج سال قبلی اکثری از شرکتها توانستند نوآوریهای جالبی برای تغییر‌و تحول عادتهای سنتی مردمان در زمینه پرداخت و به کارگیری آن‌ها از پول نقد انجام دهند و پیش بینی می‌شود که شروع آپهای بیشتری وارد این زمینه شده و روشهای نوینی به جهت

برطرف کردن نیازهای پرداختی در راستا پرداختهای آنلاین و دستگاه پوز ارائه نمایند. شروع فعالیت دیجی متاع با تیم محصولی موبایل و دوربین

عکاسی شروع شد و به مرور روزگار تنوع فروش محصولات خویش را فراوان کردهاست و دارای توجه به همکاری که مهم واردکنندگان و توزیعکنندگان محصولات دارد، نیازهای متفاوت مشتریان را برطرف میکند. همین جور از دستگاه پوز سیار اهمیت قابلیت شارژ گوشی است و به طور

کلی اشکال مجوزهای قابل انعطاف افزاری و سخت افزاری را پشت سر نهاده است. قوانین اخذ دستگاه POS به طور کلی یکسان میباشد اما

خوب تر میباشد قبل از دریافت این دستگاه ها، مهم کارشناسان کمپانی های دارای و یا خزانه مربوطه مشورت نمایید. تبصره2. در شکل

اعتراض فروشگاه ها به عملکرد نامطلوب دستگاه ها، هزینه اجاره آن دستگاه پرداخت خواهد شد.بدیهی است اعتراضات مربوطه در کمیته

بررسی رسیدگی خواهد گردید. 6-23.شرکت دارای تعهد گردید اصلی جواز ارائه خدمات پرداخت (PSP) از خزانه مرکزی جمهوری اسلامی

مشخصات کارتخوان سیار نسبت به کارتخوان سیمی

ایران بوده و مجوزهای مربوطه را به موسسه ارائه نماید همینطور تمامی عمل های خود را طبق جواز و مطابق اصلی مقررات و استاندارد بانک مرکزی ارائه نماید. رئیس اداره نظامهای پرداخت خزانه مرکزی تأکید کرد: همینطور بانک مرکزی بر پایه ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی

نسبت به هدایت دستگاههای کارتخوان سیار و درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و فرآیند این عملیات کلیدی همکاری سازمان کارها مالیاتی ادامه دارد. حتی این احتمال نیز وجود دارد که کالای ارائه شده اورجینال نباشد و در آینده مبتلا ایراد شود. ونداپرداخت

توانسته در تعیین قیمت کارتخوان سیار منش بهتری را در حیث بگیرد و در همین راستا تا حد زیادی چیره بوده است. استعمال از دستگاه کارتخوان سبب شده تا اشخاص به جهت خرید نیازهای خود، بخشید و ستد و دریافت خدمات، سوای داشتن پول کاغذی و یا چک، فقط اهمیت

برخورداری از کارتهای بانکی نیازهای خود را مرتفع سازند. موضوعی که باعث می گردد صاحبان کسب و امور به یک کمپانی ارائه دهنده خدمات پرداختی اعتماد کنند، حمایت از نیازهای به دست آوردن و کار و خدمت دهی بیشتر و خوبتر نسبت به سایر فعالان زمینه است. این

دستگاه پوز وزن و حجم کمی داراست و زیاد کوچک و مطلوب می باشد و به جهت بسیاری از به دست آوردن و کارها یک گزینش عالی

محسوب می شود. جور Nexgo G3 قابلیت و امکان اتصال به حساب های بانکی ملی ، سپه ، صادرات ، مسکن ، ملت ، کشاورزی ، پاسارگاد

، سامان ، اقتصاد نوین ، قوامین ، بانک شهر ، آتی ، انصار ، کشور ایران زمین ، پارسیان ، تجارت ، توسعه و گسترش و تعاون ، حکمت ایرانیان

، دی ، رفاه کارگران ، سرمایه ، سینا ، پست خزانه و تمام موسسات و خزانه های کاربر شتاب را دارد. مبلغ از حساب شما کم شده و وارد حساب فروشنده می شود. درضمن همگی کارتخوانهای ونداپرداخت دارای 6 ماه گارانتی می باشد. درضمن به این منظور ،شرکت با

مسئولیت می گردد فهرست پذیرندگان را به موسسه اعلام نماید. 6-24.شرکت متعهد گردید نسبت به تهیه و تنظیم زمان تسویه حساب مهم

پذیرندگان مطابق حساس نظر موسسه مبادرت و گزارشات گزینه لحاظ موسسه را ارائه نماید. در لیست ذیل تمام سوالات حقوقی پرسیده

شده در دادراه و پاسخ نماینده قانونی یا این که وکلا به هر پرسش حقوقی در راستا ” پرداخت کاهش خرید کننده در دستگاه پوز , پرداخت

غلط مبلغ در دستگاه پوز , شناسایی حساب واریز کننده به وسیله دستگاه پوز سیار , دستگاه پوز , حساب بانکی ” قابل بازدید است. به طوریکه

اهمیت استفاده از همین دستگاه، پول از حساب خریدار به حساب فروشنده منتقل خواهد شد. بههمین دلیل، تعداد بخش اعظمی از سرویس ها این خزانه استعمال مینمایند. این برند اسم آشنا در زمینه ایجاد گونه های پایانه ها و صندوق های فروشگاهی متفاوت کار داشته و دارای

استفاده از دانش روز و تکنولوژی، برگزیدگان دستگاه های پوز را روانه بازار می کند که دستگاه پوز سیار گونه pax S910 یک عدد از آنهاست. بنابراین امروزه کارتخوان سیار تبدیل به یکی از از ارکان مهم و اهمیت معاملات شده است. موسسه موقتا سوئیچ کارت آیتم استعمال

خویش را جهت استعمال در اختیار شرکت قرار خواهد داد و به هنگام تولید کانال ارتباطی میان سوئیچ شرکت و موسسه هر مدل انتقال یا تبدیل اطلاعات(convert)کلا کلیدی کمپانی می باشد. تبصره. کمپانی ملزم به تامین خط ارتباطی مابین سوئیچ کارت موسسه و سوئیچ

خویش مطابق نظر موسسه وبا هزینه موسسه می باشد. همچنین، شرکت وفادار شوید سوئیچ S2Mمورد استعمال حیاتی قابلیت اتصال به سوئیچ سیستم کارت موسسه ازطریق ایجاد شبکه حساس پروتکل مورد حیث موسسه امکان پذیرش وارائه خدمات به همگی کارت بانک

های صادره اعضای عجله باشد. همانطور که دیدید دستگاه کارتخوان سیار ویژگیهای عالی و قابلیتهای استفاده مضاعف متعددی دارااست و فراگیر شدن استعمال از این کارتخوانها میتواند پتانسیل خوبی به جهت افزایش فروش بعضا از کسبوکارها ایجاد کند. برای اتصال به کانال نیاز

به یک عدد سیم کارت متصل به internet دارید و یک مزیت بی نظیر برای دستگاه این می باشد که باتری های قابل شارژ دارد. و کلیدی

نحوه فعال سازی دستگاه پوز p.o.s سیار به چه صورت است؟

استعمال از سیم کارت تراکنش انجام می شود.سیم کارتی که در درون دستگاه قرار میگیرد باید هم شارژ ریالی و نیز بسته اینترنتی داشته

باشدانجام مراحل واضح و خاموش شدن دستگاه به این صورت می باشد که کلیدی نگه داشتن کلید سبز دستگاه روشن و اصلی نگهداشتن

کلید قرمز‌رنگ دستگاه خاموش می شود. صفحه نمایش لمسی به عمل رفته در دستگاه پوز سیار باعث می شود که ارتباط بصری اشخاص مهم

دستگاه قادر خیس شود و شتاب انتخاب کاربر نیز بخش اعظم شود به طوری که کاربران کلیه موردها را به رخ چیده شده در درمقابل خود می

بیند و نیاز به گشتن به دنبال کلید نخواهد داشت.برای تنظیمات دستگاه کارتخوان  درصورتیکه دستگاه کارتخوان به صورت سیم کارتی می باشد بایستی حالت اینترنت و

پیروزی اتصال بررسی شود و در صورتی که همه چیز صحیح باشد باید شکیبا بود تا سیستم بانکی اتصال به مرکز را مهیا سازد. عملکرد دستگاه پوز به همین رخ است که کارت بانکی در دستگاه از سمت سیاه خود کشیده می شود. گاه دیده شده که فقدان چراغ های چشم

ک زن هم به معنا تقلبی بودن دستگاه پوز است و خوبتر میباشد در خرید کردن این جنس به مورد ها یاد شده عمده دقت شود. واژه و کلمه

pos به معنا نقطه فروش (point of sale) میباشد و در مضمون‌ مخصوص به مفهوم دستگاهی می باشد که به عنوان صندوق مکانیزه استعمال می شود و هدف از آن دریافت وجه غیر نقد خرید کننده می باشد. کارتخوان سیار کد ۵۱۰۰ که تولید شرکت فرانسوی

اینجنیکو Ingenico می باشد و آیتم تایید نیلسون ریپورت Nilson Reportبزرگترین ساخت کننده پایانه های فروش رومیزی در دنیا و رقیب

شرکت آمریکایی Verifone است. اقدامی که کلاهبرداران در همین حوزه ممکن است انجام دهند، این می باشد که دستگاه کارتخوان یا

دستگاه پوز سیار شبیه به ورژن دارای را ساخت می نمایند که در دستگاه تولید شده، بجای این‌که صرفا پول از حسابتان اندک شود، دیتاها شما

هم هک می شوند و آنان می توانند به راحتی از کارت شما کلیدی ترفند خودشان سوء به کار گیری کنند.

ایندکسر

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort android rat duşakabin fiyatları fud crypter hack forum mobil ödeme bozdurmaVodafone Mobil Ödeme Bozdurmahtml nullednulled themesMobil Ödeme Bozdurmabuy instagram followersMobil Ödeme Bozdurma 1xbetistanbul escort, elit escort, maltepe escort, sahne escort, istanbulun en iyi escortları, mükemmel escort sitesi, güvenilir escort, hatun escort