(ویدیو) نبرد فیل خشکمین با کرگدن

(ویدیو) نبرد فیل خشکمین با کرگدن

[ad_1]

یک کرگدن در آفریقای جنوبی که وارد قلمروی فیل‌ها شده بود با حمله یک فیل مواجه شد و مجبور به ترک آنجا شد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>