ماده اعاده دادرسی حقوقی

اعتراض به اعاده دادرسی

اعاده دادرسی چه چیزی است و کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی در‌این مسئله را دارد؟ چه‌گونه و در چه قوانینی میتوانیم از دادگاه التماس اعاده دادرسی کنیم؟ اشکال دادرسی دوباره کدامند و تفاوت های دارای اهمیت دادگاه با اهمیت و دادرسی چیست؟ در‌این پست با ما همراه باشید تا نگاهی بدون نقص به کلیه این مساله داشته باشید .

 

رسیدگی به اعاده دادرسی

تجدیدنظر دوباره یکی غیرمعمول ترین روشهای تجدیدنظر در خصوص مجازات است که راهی برای رجوع به دادگاهی است که حکم گذشته را صادر نموده است .

انگیزه از اعاده دادرسی این است که دادگاه حکم قطعی پیشین خویش را کنسل نماید , چون این دادگاه می‌خواهد حکم خطا حکم را صادر نماید و شواهد جان دار اذن نمی دهد چنین حکمی باقی بماند .

اعتنا : همان گونه که می‌دانید حکم دادگاه مشتمل بر یک حکم و یک حکم است که هریک تعریف یگانه خویش را دارا هستند . و اعاده دادرسی تنها از لحاظ مجازات قابلیت پذیر است و ما چیزی به اسم اعاده دادرسی نداریم .

 

اعاده به دادرسی

اعاده دادرسی انگیزه دارای اهمیت این پروسه مراقبت عدالت و اجرای عدالت است و قاضی مثل سایر مستعد نادرست است . در صورتی‌که در فیض دادرسی , حکم اشتباهی صادر شود , اعاده دادرسی شکی نیست که می بایست در آن تجدیدنظر شود . براین اساس , برای این‌که قضاوت سوای غلط باشد , دادرسی دوباره در لحاظ گرفته شده‌است .

 

 

اعاده دادرسی می بایست دو پاراگراف ضد هم وجود داشته باشد ( مطابق با مفاد بند 4 ) , در‌حالتی که یکی از جمله جمله‌ها حکم باشد و گزاره دیگر طرح ریزی شده باشد , اعاده دادرسی از سرگیری دادرسی مطابق بند 4 قابلیت پذیر نخواهد بود .

اعاده دادرسی هر دو گزاره بایستی آخری شود , یعنی . درصورتی که یکی این دو حکم قطعی شده باشد و حکم دیگر کماکان قابل تجدیدنظر یا این که فرجام خواهی باشد , اعاده دادرسی به‌این معنا است که هنوز قطعی نشده و ادعای جبران زیان نیست .

 

بند ج اعاده دادرسی

اعاده دادرسی فرقی نمی‌کند که تفاوت در میان دو پاراگراف ضد هم کلی باشد یا این که جزئی , بدین ترتیب وجود یک دوگانگی دربین این دو گزاره , هر چقدر نیز فراوان باشد .

هر دو تصمیم ضد‌و‌نقیض بایستی بوسیله یک دادگاه صادر شود ( با این توضیح که شعبات گوناگون صلاحیت دادگاه های واحدی می‌باشند ) .

5 – طرف مقابل از ترفند و نیرنگی بهره مند شد که در تصمیم دادگاه مثر بود . اعاده دادرسی مکر و نیرنگ میتواند مورد ها بخش اعظمی داشته باشد . گویی معترض می‌خواهد فرد دیگری غیر از خوانده تحت عنوان تبهکار در دادگاه حاضر شود و برخلاف حقیقت , به صدق ادعاهای معترض اعتراف نماید .

6 – رأی دادگاه مبتنی بر اسنادی است که دروغین بودن آنان بعداز صادر شدن رأی اثبات شده‌است .

تبصره 6 : زمینه جعل اوراق ( از جمله ورقه ها قانونی و معمولی ) بایستی در اعاده دادرسی دادگاه بررسی و ثابت شود . بدین ترتیب , صرف ادعای جعل سندها فارغ از ثابت کفایت نمیکند

7 – اعاده دادرسی بعد از صادر شدن حکم , اسنادی بدست میاید که حقانیت درخواست کننده را برای بازپرداخت ثابت می نماید و اثبات می نماید که ورقه ها مزبور در زمان دادرسی سری بوده و در اختیار درخواست کننده نبوده است .

 

مراحل دادخواست چه‌طور پیش می رود؟

اعاده دادرسی دادگاه بعداز بررسی خواهش دادرسی تازه , پرونده را ثبت و فرمان قبول یا این که رد دادخواست را صادر كرد .

در صورت قبول دادخواست , دادگاه حکمی را گزینش می نماید که زمان رسیدگی را انتخاب می نماید و آن را به همراه ورژن دوم از التماس طرف مقابل به آن اطلاع می‌دهد و زمان را به درخواست کننده بیان میکند . هر توشه که یک التماس رد می شود , طرفین از توافق آگاه می‌شوند .

 

بند چ اعاده دادرسی

مطابق ماده 432 ضابطه دین دادرسی دولتی , تقاضای استرداد , در صورت اصل بودن , به دادگاهی كه حكم آخرین را صادر كرده است , نثار می شود و تقاضای بازپرداخت اعاده دادرسی هم به دادگاهی كه در آن حكم تحت عنوان شاهد مطرح شده شده‌است , ارائه می شود . التماس خویش را به دادگاه ارائه دهد .

 

با وجود تشریفات فوق , منشاء باتقوا برای بررسی خواهش تجدید لحاظ , اعاده دادرسی دادگاهی است که رأی آخرین را صادر نموده است , خواه دادگاه بدوی یا این که دادگاه تجدیدنظر باشد .