عملکرد پیستون خودرو

شکل این چاک ها به نوع ای میباشد که انتهای آن ها به دامن پیستون متصل می شود. نمیتوان پیستون را به گونهای ساخت که بتواند خود به خویش درزبندی سیلندر را انجام دهد براین اساس ناحیهای به نام حلقه نشین در ناحیه فوقانی پیستون تعبیه میکنند و حلقه پیستون را در آن کارگزاشتن میکنند. بدلیل میزان مرغوب بودن بالای تولید انواع پیستونها، شرکت عظام افتخار همکاری اصلی کشورهای راستا خلیج عجم در صادرات اشکال پیستون را در کارنامه خود دارد. حلقه روغني كه در نصیب زیر پیستون قرار مي گیرد,وظیفه توده آوري روغن هاي اضافي از روي مرحله بوش را دارد. در نتیجه زمان روش اندازی موتور مرحله پیستون ساییده نمی شود . در عاقبت هنگام شیوه اندازی موتور تراز پیستون ساییده نمی شود. فرسایش شعاعی به معنای سایش تراز دیواره یا کنارههای دامنه و تاج پیستون و خوردگی آن‌ها است. این جور پیستون طبق معمول مهم ظرف احتراق بروی سطح خود می باشد. به این ترتیب این موتورها غالبا از پیستون کراس هد استفاده می کنند. علت های خرابی حلقه پیستون می تواند فراوان باشد اما معمولا همین رخداد به ادله عدم داشتن روغن حادثه می افتد، درصورتیکه روغن به اندازه به اندازه در ماشین وجود نداشته باشد حلقه پیستون ها به دشواری کار می کنند و بر روی همدیگر ساییده می شوند و این ساییدگی باعث از دربین رفتن حلقه پیستون ها می شود. در صورتی که اساسی شتاب بالایی در حالا رانندگی باشید، در هر سیلندر، همین حادثه 30 تا 40 بار در ثانیه صورت میدهد. حیاتی توربومگ هممراه باشید تا درمورد طریق ی ترازو گیری و بررسی سلامت رینگ پیستون اطلاعاتی را به دست آورید. همین حلقه پیستون از جداره سیلندر روغن مازاد را پاک می‌کند و آن را به پیستون راست استقلال کارتر گشوده میگرداند. موتور دیزلی و ناچیز شتاب ممکن است که به جهت نگهداری از خود در برابر نیروهای جانبی پیستون به یک قطعه دیگر نیز نیاز داشته باشند. روی شاتون نیز معمولا در سمت چپ شاتون ( پرفشار ) سوراخی جهت پاشش روغن تولید شده میباشد . 8- سوراخ شدن پیستون : در اثر مصرف مضاعف سوخت یا این که روغن سوزی بر بر روی پیستون ها ، كربن میبندد كه در اثر حرارت سرخ شده و سبب ساز ترک شدن كف پیستون میشود . نکته مهم: رواداری ناکافی می­تواند باعث قفل شدن پیستون در باطن سیلندر شود. این اشکال از انبساط بیش از حد آنان پرهیز کرده و نیاز به فضای لقی عمده فی مابین همین نوع پیستون و سیلندر را کمتر میدهد. چنانچه شیار رینگها بیش از حد گشاد شود در دوران بالا و پایین رفتن پیستونها رینگها نیز در جای خویش بالا و تحت رفته و روغن را به سمت بالای پیستون انتقال میدهد و روغن سوزی را حادث میشود. از آنجایی که همین قطعه حیاتی روغن در رابطه است، روغن موتور و روغن نامرغوب هم باعث فساد زودهنگام آن خواهد شد. گشادی محل رینگها سبب وارد شدن ضربات شدید به رینگها می‌شود كه باعث شكسته شدن آن‌ها هم میشود. هدف از همین روند کمتر دانسیته حرکت رفت و برگشتی است که سبب می شود پیستون به راحتی موتور را متعادل کرده و سرعت های بالا ساخت کند. گرمای پیستون به سه مکان می رسد: به تیتر گرمای تابشی به محیط احتراق ، از طریق حلقه های پیستون و زیر میله اتصال ، به دیواره های سیلندر وارد می شود. همین جور پیستون ها اهمیت عملکرد دوگانه هستند (یعنی می تواند نیز به تیتر یک کراس هد استوانه ای و نیز به تیتر پیستون فعالیت کند). هم در موتورهای دیزلی و هم در موتورهای بنزینی به کار می روند، البته موتورهای پر سرعت هم اکنون پیستون های سبک تری دارند. این دستگاه اهمیت انتقال انرژی مکانیکی به سیالات اثر اصطکاک آن ها کلیدی لوله و بقیه تجهیزات را کمتر داده و آب را اهمیت فشار بیشتری منتقل می کند. این پیستون ها برای موتورهای کوچک و موتورسیکلت ها به کارگیری شده و به برهان ماهیت عملکرد موتور های دو دوران ، در معرض توشه های شدید مکانیکی و حرارتی قرار می گیرند . این مدل پیستون ها عمده در موتورهای 2 زمانه کلیدی حجمی در میل لنگ به کارگیری می شوند که اساسی دقت جریان هوا را به داخل سیلندر سوق دهی می نماید تا از برون دمیدن موثر دود اطمینان حاصل شود. همین حالت سبب ساز به جریان روغن مازاد به سمت باطن محفظه احتراق می­گردد. رینگهای پیستون را وقتی که عده میکنیم در آن‌ها تنش اول به وجود میآید که این منجر می شود فشاری توسط رینگهای پیستون به جداره سیلندر وارد شود. همین رینگها سبب ساز میگردند که در محفظه احتراق فشار ناشی از احتراق و حجمی باقی بماند و از کمپرس رد کردن پرهیز کند. یکی از شاتون ها ثابت است که به آن شاتون اصلی (master rod ) گفته می شود و سایر شاتون ها به انتهای چند ضلعی شاتون کلیدی وصل می شوند که به آنها شاتون های اتصال (articulating rods ) گفته می شود که سبب چرخش میل لنگ و حرکت پیستونها می شود .

ایندکسر