ترامپ: قصد داریم هزاران نفر را بازداشت کنیم

ترامپ: قصد داریم هزاران نفر را بازداشت کنیم

[ad_1]

ترامپ گروه های افراطی چپ گرا و آنارشیست ها را مسبب ناآرامی ها عنوان کرده و از قرار گرفتن گروه ضدفاشیستی آنتی فا در فهرست سازمان های تروریستی خبر داده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>