انواع عایق الکتریکی – 6 عامل موثر بر عملکرد + طول عمر – تندیس کابل

از ویژگیهای اساسی پلیآمیدها می اقتدار از توازن سفتی/ چقرمگی عالی، استحکام مکانیکی بالا، پایداری حرارتی خیلی خوب، خواص ضد شعله عالی، خاصیت الکتریکی خوب، مقاومت سایشی بالا و اصطکاک سطحی کم، مقاومت شیمیایی خیلی خوب، جریان پذیری و مراحل پذیری خوب نام پیروزی که استعمال این بسپار را در صنایع اتومبیل، الکتریک و الکترونیک، مبلمان اداری و خانگی، وسایل خانگی، وسایل ساختمانی و … همین بسپار که از خصوصیت های دارای نظیر: سفتی و دشواری عالی، استحکام مکانیکی، اخلاق و رفتار خزشی و خستگی خوب، پایداری حرارتی خیلی خوب، خواص ضد شعله عالی، خواص الکتریکی خوب، مقاومت سایشی بالا و اصطکاک سطحی کم، پایداری ابعادی خوب، مقاومت شیمیایی خیلی خوب، جریان پذیری و فرآیند پذیری خیلی خوب، دمای تغییر‌و تحول شکل حرارتی بالا(در گرید های تقویت شده )، جذب آب کم، سطح نهایی خیلی خوب بر خوردار است، در صنایع اتومبیل، الکتریک و الکترونیک، تجهیزات اداری، وسایل خانگی، غلاف کابلها ی نوری، گونه های برس و… از این ماده برای عایق سازی، ایجاد وسایل تهی دست عایق حرارتی، بسته بندی ابزار اصلی الکتریکی، الکترونیکی و مکانیکی مثل ساخت سردخانه، عایقسازی صوتی و حرارتی دیوارها، تولید ماکت و فعالیت دستی، دکور فضاسازی موقت، تولید سازههای سبک، یخدان و … پلاستیکهای پلیاستایرن اصلاح شده اهمیت لاستیک، به طور معمول در ایجاد تلویزیون، اثاثیه خانگی، قسمتهای داخلی یخچال، مانند سینیها، طبقات، پوششهای داخلی، ظروف نگهداری و … بهران ترانس ll، روغن عایق الکتریکی میباشد که مهم استعمال از روغن مبنا معدنی پالایش شده و سوای استعمال از ماده افزودنی ضد اکسیداسیون ساخت می شود. از دیگر ویژگیهای پررنگ همین پلاستیک، انعطافپذیری و چقرمگی خوب الیاف آن می باشد ک باعث شده در تهیه و تنظیم منسوجات، به خصوص در مصارف زنانه دوچندان آیتم استعمال قرار گیرد، به ویژه خواص مانایی مستمر این الیاف ۱۰۰ جايگاه سانتیگراد که درصورتیکه سرد نمودن آن به آرامی انجام شود موقعیت چین مستمر (پلیسه) را به جهت آن به وجود خواهد آورد. مثاومت حرارتی آن به 500 رتبه سانتی گراد میرسد. به طور معمول ، مواد عایق الکتریکی مهندس (EIMs) را بر پایه مقدار شاخص حرارتی نسبی (RTI) مورد نیاز برای وصال به هدف متاع یا حداکثر حد دمای دمای داغ انتخاب می کنند. بسپارها یا پلاستیکهای مهندسی به گروهی از پلاستیکها که از خاصیت مکانیکی و حرارتی بالایی برخوردار بوده و به طور کلی در علیه اعمال توشه و حرارت و خوردگی کم و بیش، مقاومت از خود نشان می دهند، گفته میشود. نایلونها در جايگاه حرارتهای قلیل و رطوبت پایین از امکان عایق الکتریکی بسیار خوبی بهرهمند هستند، البته همین خواص دارای بالارفتن سکو حرارت و یا این که افزایش رطوبت به سرعت از بین میرود و زایل میگردد. پلی استال، گرما نرمی محکم، سخت، به شدت کریستاله و مقاوم به مواد شیمیایی مشتمل بر بازها و اسیدها بوده و در برابر سایش و تنشهای فیزیکی پایدار است در بسیاری مورد ها جایگزین فلزات می‌شود . این بسپار به برهان خواصی مثل شفافیت، مقاومت در برابر جذب رطوبت، نداشتن بو و مزه، عایق الکتریسیته و هم خاصیت قالب پذیری خوب کلیدی استقبال فراوانی روبرو شد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط دارای عایق ها الکتریکی وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر