انواع شیر چک ولو

چک ولو چیست

• از شیرهای یکطرفه زمانی استفاده میشود چک ولو کمپرسور اولاب ایتالیا که چندین نوع گاز یا سیال در یک جریان با هم ترکیب شوند. چک ولو یا شیر یکطرفه به دلیل عملکرد اتوماتیک که مانع برگشت سیال در لوله می گردد به شیر خودکار هم معروف است .

همانطور که می بینید انواع چک ولو در مدل های زیادی تولید می شوند که مقایسه انواع آن با هم کار دشواری است. با توجه به مدل شیر یکطرفه یا چک ولو که دارای دیسک ها و اتصال دیسک به بدنه متفاوت هستند.نوع و شکل کارکرد شبیه بهم دارند و نحوه کارکرد شیر یکطرفه یا چک ولو به شکلی است که دیسک با بازویی به بدنه مهار شده است و این بازو تنها اجازه جایجایی به دیسک را در یک طرف مشخص میدهد

هنگامیکه فشار سیال به دیسک در جهت ورودی شیر یکطرفه یا چک ولو وارد شود بازو، دیسک را جابجا می کند و به سیال مجوز عبور داده می شود و پس از آن به علت نیروی سیال برگشتی و فنر موجود در بازوی شیر یکطرفه یا چک ولو و نیروی جاذبه دیسک به محل اولیه خود برگشته و مسیر شیر مجددا بسته می شود. نحوه کار شیرهای یک طرفه لولایی به این صورت است که دیسک در مرکز شیر، لولا شده و فقط در یک جهت میتواند تغییر کند.

انواع چک ولو

شیرآلات یکطرفه میتواند بر اساس نحوه حرکت قطعه عامل بستن شیر ب سمت نشیمنگاه دستهبندی گردد. • شیر یکطرفه پیستونی یا لیفت : عامل بستن شیر در مسیری طبیعی به سمت سطح نشیمنگاه حرکت میکند. • شیر یکطرفه با دیسک کج : عامل بستن شیر به اندازه یک لولا حرکت اُریب داشته، و در نزدیکی مرکز و بالای نشیمنگاه نصب میشود.

در هنگام نصب شیر یک طرفه در خط مایع یا خط مکش دز سیستم سرمایشی باید نکاتی را مورد توجه قرار دهیم. • شیر یکطرفه دیافراگمی : عامل بستن شیر یک دیافراگم است که از نشیمنگاه منحرف شده و یا در برابر آن قرار میگیرد. حال اگر جریان سیال کند شود، توپ در نشیمنگاه خود نشسته و جریان را به سرعت قطع می کند. اگر فنری باشد ، هر جهت گیری اشکالی ندارد.

چک ولو به صورت جداگانه برای هر کدام از جریانات سیال نصب میشود تا از ترکیب شدن سیال در منبع اصلی که موجب آلودگی میگردد، جلوگیری شود. قبل از هر نوع جوشکاری به استثنای جوشکاری لحیمی، شیرهای یک طرفه سری 3122 باید شیر دمونتاژ شود.

برای کاربردهای آب آشامیدنی ، آنها اطمینان حاصل می کنند که هیچ رسانه ای از محیط (طرف خروجی شیر) نمی تواند با یک آب آشامیدنی تمیز وارد سیستم شود و آن را آلوده کند. هنگامی که تشکیل خلاء اتفاق می افتد

 

کاربرد چک ولو

(در هنگام خاموش شدن) دیسک باز می شود و به هوا اجازه می دهد وارد شود، بنابراین از تشکیل خلاء اجتناب میگردد. • شیر یکطرفه سوئینگ : عامل بستن شیر در حدود یک لولا چرخانده میشود، که این عامل در خارج نشیمنگاه نصب میگردد. در این بین برخی از شیر ها را با هدف ایجاد یک خط جریان یک طرفه به کار می برند. بطور کلی استفاده از شیرهای یک طرفه جهت برقراری جریان در یک جهت خط لوله به کار میروند. این شیرها دارای یک قطعهی نوسان کننده هستند

که از یک طرف به بدنهی شیر متصل است. در ساختار چک ولوهای توپی یک کرهی معلق به کار رفته است؛ که یک نشیمنگاه در مرکز شیر یک طرفه برای آن طراحی شده است. مشکلات چک ولو معمولا چیست؟ شیر چک ولو از دیگر شیر های هیدرولیکی می باشد.به شیر چک ولو ,شیرهای یک طرفه و یا خودکار نیز گفته می شود.شیر های چک ولو معمولا در سیستم هیدرولیکی از بازگشت سیال جلوگیری می کنند.

 

از جمله فرآیندهایی که در آنها از چک ولو استفاده میشود، برجهای خنک کن، انواع پمپهای صنعتی، خطوط بخار، دیگهای بخار، محل تخلیه کمپرسورها، خطوط اصلی جریان و خطوط تزریق میباشند. گفتیم بیشترین استفاد این قطعه در خطوط جریان سیستمهای هیدرولیک است؛ همچنین توجه کنید

که این شیرها به شکل اتوماتیک کار میکنند. این شیرها به صورت اتوماتیک کار می کنند و بیشتر در خطوط جریان هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین این شیرها در طراحی سیستمها و دستگاههای هیدرولیک مهم ترین کاربرد و استفاده را دارد. کاربرد شیرهای یک طرفه یا چک ولو در کجاست؟

اگر فشار بالادست کم شود و یا فشار برگشتی وجود داشته باشد (یعنی جریان سعی در حرکت از خروجی به ورودی داشته باشد)، چک ولو به طور خودکار بسته میشود. با قرارگیری حفرهی گوی در مقابل دهانههای شیر، جریان سیال از درون شیر عبور میکند و اگر اهرم شیر را به اندازهی 90 درجه بچرخانیم، حفرهی آن به صورت عمود بر محور طولی شیر قرار گرفته و مسیر عبور سیال بسته میشود. در برنامه هایی که جریان کافی برای نگه داشتن شیر در برابر توقف آن وجود ندارد ، برای جلوگیری از ویژگی هایی مانند بال زدن ، به یک شیر با ولتاژ پایین تر نیاز است.