Loading...

Breaking News

“این بسیار نگران کننده’: زنگ خطر رشد می کند بیش از Covid-19 سنبله در میان جوانان آمریکایی

Until اکثریت coronavirus موارد که Dr Quinn اسنایدر یک دکتر اورژانس در یکی از آریزونا بزرگترین اورژانس, دیدم افراد مسن تر بودند. اما از اواسط ماه مارس زمانی که دولت Continue Reading

کمپین اتوبوس برای جف جلسات حریف در آمریکا مسابقه انفجار را به شعله های آتش در آلاباما بزرگراه

کمپین اتوبوس برای دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن را انتخاب کنید در آلاباما در سنای مسابقه انفجار را به شعله های آتش در یک بزرگراه – فقط دو هفته قبل Continue Reading

آهنگ پیشواز همراه اول